Забравена парола?
Начало на реферати

Управление на качеството при производство на биодизели и биогорива


Управление на качеството при производство на биодизели и биогорива

Увод

Биогоривата са транспортни горива, получени от органични материали. Най-често срещаните биогорива днес са биодизелите (получени от растителни масла) и биоетанолът (получен от захар и култури, съдържащи скорбяла). Провеждат се изследвания за пускане на пазара на производствени технологии „от второ поколение“, по които могат да се получават биогорива от дървен материал, треви и някои допълнителни отпадни продукти.

Биогоривата имат уникална роля в енергийната политика на Европа. Днес те са единственият пряк заместител на петрола в транспорта, който е наличен в широк мащаб. Други технологии като водорода имат огромен потенциал. Те обаче са много далеч от широкомащабната приложимост и ще наложат съществени промени в автомобилния парк и разпределителната система за гориво. Биогоривата могат да се използват днес в обикновените автомобилни двигатели (без модификации, когато са в малки концентрации, и с някои евтини модификации, когато са в по-големи концентрации).

Смяната на горивната смес в транспорта е важна, защото транспортната система в Европейския съюз зависи изцяло от петрола. По-голямата част от този петрол се внася, основно от политически нестабилните части на света.

Петролът е енергийният източник, който представлява най-сериозното предизвикателство за сигурността на доставките за Европа.

Производството на биогорива предлага ползи както за сигурността на доставките, така и за политиката за промените в климата. Важно е да се отбележи обаче, че е възможно биогоривата да се произвеждат по начин, който не намалява количеството парникови газове или който причинява значителни негативни въздействия върху околната среда – например използването за тези цели на природни обекти с високо биологично разнообразие. За да бъде ефективна, политиката за биогоривата трябва да гарантира, че няма да бъдат използвани такива начини, което определя стриктен контрол върху качеството при производството на тези горива.

Управление на качеството при производство на биодизели и биогорива facebook image
Публикувано от: Velina Pirgova

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.