Начало на реферати

Управление на качеството на човешките ресурси според изискванията на ISO 9001:2000


Управление на качеството на човешките ресурси според изискванията на ISO 9001:2000”

(дипломна работа)


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

  1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ

  2. ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ

  3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ

  4. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2000


ВТОРА ГЛАВА. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПО ЗАПАДЕН ОБРАЗЕЦ В “Космо България Мобайл” ЕАД

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

  2. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

  3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ФИРМАТА.

  4. СИСТЕМИ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПОДБОР, И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В “Космо България Мобайл” ЕАД

  5. ПРЕПОРЪКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В “Космо България Мобайл” ЕАД


Управление на качеството на човешките ресурси според изискванията на ISO 9001:2000 facebook image
Публикувано от: Станко Иванов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.