Начало на реферати

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси.

Управление на човешките ресурси планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения. Експерти на дружеството са пряко разработвали анализи на пазара на труда, механизмите за компенсиране на рисковете при работа, разработени са успешно системи за подбор, непрекъснато обучение на персонала, стимулиране на труда, оценка на институционалния капацитет, непосредствено управление на трудовите ресурси на равнище предприятия и големи йерархични структури. От разработването на модели за ефективно управление на персонала зависи ефективността на оказваните услуги в областта на финансовата ефективност и повишаване на производителността на труда.

Мотивация

Това е вътрешното състояние, което движи всички условия описани като желания, движещи мотиви и т.н. От гледна точка на фирмата, личността, която е мотивирана да работи за фирмата, може да бъде представена така:

1. Личността работи усърдно, поддържа добро темпо на усърдна работа, отношението на личността се насочва към общите цели на фирмата;

2. Процесът на мотивация започва с незадоволените потребности, които предизвикват напрежение и изискват от личността ангажиране с някаква форма на отношение, с цел задоволяване на своята потребност.Същност на мотивацията

Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към някого или към нещо в различни ситуации по начин, който те сами избират. Хората не реагират пасивно на вътрешните и външните влияния. Ние получаваме информация преработваме я и сами вземаме решение какво да правим. Ние правим нещо, защото имаме необходимост от него, стремим се да постигнем някакви резултати, имаме определени желания, вътрешни позиции, цели и ценности, които ни карат да избираме това поведение. Това е механизмът на мотивацията.

Мотивацията е вечен процес.

Нека си представим ситуацията, че ръководителя на една фирма поради незнание или подценяване на мотивацията като начин за управление пропусне да определи целите на своите сътрудници, но задачите и целите не са едно и също нещо. Потребностите на сътрудниците да работят, да получават възнаграждения, да имат постижения, да се усъвършенстват в работата, да се издигат по йерархическата стълбица - всичко това може да пропадне именно поради игнориране на мотивацията.

Мотивацията може да се прекъсне като процес и когато ръководителя не осъществява обратна връзка:

не проверява как са постигнати целите;

не контролира дейността;

не комуникира с персонала;

не организира дейностите във фирмата.

Във фирмата са създадени условия за индивидуално издигане на работното място, по- високи отговорности, повече възможности за личен напредък и зрялост. Там има материално изражение с условията на работа, но то е и състояние на духа на персонала. Стандарта на живот на работното място се свързва предимно с психологическото израстване и зрелост на работното място. Това се постига посредством увеличаване на обхвата и дълбочината на работата. Обхватът - това са

Управление на човешките ресурси facebook image
Публикувано от: Олга Христова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.