Забравена парола?
Начало на реферати

Училищната физическа култура и спорт в съвременната система за физическо възпитание в България


за V клас по 3 урока седмично при обща натовареност за една учебна седмица в и клас 22 учебни часа и в и V 25 учебни часа. За V и V клас отново по 3 урока при обща натовареност 30 учебни часа.

В клас за 31 учебни седмици в рамките на една учебна година могат да се реализират 93 учебни урока по предмета Физическо възпитание и спорт. За останалите класове /от до V включително/, поради увеличения брой учебни седмици /32/, възможният брой на уроците се покачва на 96.

Задължителната подготовка по учебния предмет Физическо възпитание и спорт от културно-образователната област Физическа култура и спорт в -V клас се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката през 2000-2003 г. Тя се основава на принципите за разнообразие на спортно-техническите и тактическите знания, умения, разностранност и хармоничност в развитието на морфо-соматичните качества и двигателните способности на учениците.

Една от нелеките задачи на учебната програма е да подпомогне прехода от системата на работа в детската градина към урочната организация в училище. Наред с образователните и възпитателните функции, предметът Физическо възпитание и спорт трябва да изпълни и ролята на антистресор за малките ученици в новата и все още необичайна за тях среда на системното обучение.

Учебното съдържание е разпределено в основни и допълнителни ядра:

Основните ядра са: лека атлетика, гимнастика и спортни игри. Те утвърждават традициите по физическо възпитание в българското училище. Допълнителните ядра са представени от: водните спортове, туризмът и танците.

Постигането на стандартите за учебно съдържание изисква на учениците да се даде възможност да изучават трите основни и най0малко едно от допълнителните ядра. Изборът на допълнителните ядра се осъществява от училищното ръководство, съобразно условията, традициите, квалификацията на педагозите и интересите на учениците.

Преследват се следните цели:

  • Поставяне основите на хармонично физическо и двигателно развитие.

  • Усъвършенстване на основните естествено-приложни двигателни действия и овладяване на нови двигателни умения и игри със строеви общоразвиващ характер.

  • Комплексно развитие на двигателните способности /качества/.

  • Овладяване на достъпни за възрастта знания за значението, терминологията, техническото изпълнение и приложението на физическите упражнения;

Училищната физическа култура и спорт в съвременната система за физическо възпитание в България facebook image
Публикувано от: Параскева Димитрова

Подобни материалиУчилищната физическа култура и спорт в съвременната система за физическо възпитание в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.