Начало на реферати

УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА


Всяка задача от част и част на теста има един верен отговор, който се оценява с 1 точка. При грешен отговор или при липсващ отговор задачата се оценява с нула точки.

Всяка задача от част на теста се оценява с определен брой точки в зависимост от относителната й тежест. Ако посоченият отговор е верен и пълен, задачата се оценява със съответния за нея максимален брой точки.

Всяка задача от част V на теста се оценява с определен брой точки в зависимост от относителната й тежест. Ако задачата е решена вярно, пълно и точно, тя се оценява със съответния за нея максимален брой точки.

При оценяването на задачите от част и част V се взема предвид следното:

1. Оценката на дадена задача е нула точки, ако отговорът изцяло е грешен или не е въведен отговор.

2. Ако отговорът е верен, но не е пълен, оценката е съответна част от максималния брой точки, определен за тази задача. (Пример: Ако задачата включва три верни отговори и всеки от тях се оценява с по 0,5 точки, а зрелостникът е посочил само два от тях, то задачата се оценява с 1 точка.)

3. В случай, че за дадена задача зрелостникът е посочил освен верните отговори и грешни, то за всяка грешка се отнемат толкова точки, колкото се дават за съответния верен отговор. (Пример: Ако задачата има четири верни отговора и всеки от тях се оценява с по 0,5 точки, а зрелостникът е посочил освен верните и един грешен отговор, то задачата се оценява с 1,5 точки.)

V. Разрешени пособия

По време на изпита зрелостникът може да използва само син химикал и линия или триъгълник.

УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА facebook image
Публикувано от: Никола Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.