Забравена парола?
Начало на реферати

Търговията през библейски времена


Лахиш само най-малките имат надпис, докато сиклите са без всякакво обозначение. Сиклата като основна мярка била твърде разпространена и сигурно затова не е маркирала специално. По подобен начин се постъпва и в старозаветните книги. Една малка тежест от Гезер е с надпис lmlk и има числото 2, което означава, че тя е царска. Тежи 22.28 грама, което означава, че сиклата възлиза на 11.14 гр., но трябва да се има предвид и загубената част от теглото вследствие на оксидацията. От Лахиш са изследвани 35 тежести и за сиклата се установява тегло 11.4 гр. На тях има един знак, който според Игаел Ядин е скица на скарабей, символът на юдейския царски двор. С други думи тежестите с този знак трябва да са били официално признати от царския двор. Вероятно такива мерки за тегло се визират в текста на Втора книга Царства 14:26 според царската теглилка.

В Месопотамия обикновената сикла е 8.4 гр., а онази която е съставна част на царския талант е двойна (18.7 гр.). Това води до несигурност при точната преценка, тъй като например древната мина би трябвабло да бъде между 550 и 600 грама, а талънтът между 34 и 36 кг. От системата застъпена от пророк Иезекиил, би трябвало да се заключи, че тогава мината е около 700 грама. Днес е възможно по-точно определяне преди всичко на съотношението между мерките.

1 талант = 60 мини = 3 000 сикли или 3 600 сикли.

1 мина = 50 сикли или 60 сикли.

1 сикла = 2 бека.

1 бека = 10 гери.

В юдея са намерени и тежести с надпис nf които тежат 9.84 гр. Тази мярка е известна в Угарит. Намерени са и 8 тежести с надпис pjm пажим мярка спомената в Първа книга Царства (13:21). Тези 8 теглилки тежат по 7.8 гр. Това би могло да се равнява на 2/3 секрла, но изглежса тази мярка не е част от израелската система за измерване.

5. Инструменти за измервана. А) Измерване на дължината. В Библията са известни връв (Амос 7 :17), землемерна връв (Захария 2 :1), ленена връв и тръст за мерене (Иезекиил 40 :3). За съжаление тези мерки са от материал, който не е устойчив, и затова не може да се очаква да бъде намерена подобна мярка при разкопките в Палестина.

По-друго е положението с отвеса, който се споменава в книга Амос 7:7 и служи за проверка на отвесни стени и евентуалната им корекция.. При разкопки са намерени много каменни и метални тежести, които са пробити в средата за прикрепване на връв. Те именно са служели за отвес или лот.

В Стария Завет се споменава и за везни (Левит 19 : 36, преведени в синодалната Библия като капони). Известни са египетските изображения на везни, който представят съда след смъртта: отвесна неподвижна част и напречна раменна над нея, която е подвижна и на чийто два края има върви, на които са поставени блюда. Подобни изображения за измерване на златни гривни също се срещат.

В Близкия Изток са били в употреба два типа везни: 1) Подвижни, пригодени за търговци при амбулантна търговия; 2) неподвижни, които се монтират на здрава основа и естествено са по-точни. Вторият тип се употребявал от полировачи на метал, златари, производители на балсам и др. При разкопки в Мегидо са намерени останки от везна, направена от глина и кости, която била в употреба в израилска време. Една бронзова везна е открита в Ен-Геди. Тя датира от V¶¶ в. пр. Хр. и е

Търговията през библейски времена facebook image
Публикувано от: Имдат Халил

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.