Забравена парола?
Начало на реферати

Трудово възнаграждение . Видове трудово възнаграждение - основно и допълнително


Трудово възнаграждение . Видове трудово възнаграждение - основно и допълнително.

¶. Трудово възнаграждение- определя се от работника и работодателя с общото им съгласие в трудовия договор.Размерът на трудовото възнаграждение се определя спрямо пазара на труда Трудовото възнаграждение винаги се държи. С постановление на МС се установява императивно минимална работна заплата. Страните по трудовото правоотношение не могат да уговарят по малък размер на заплатата. Уговорки за неплащане на трудово възнаграждение са недействителни. Трудово възнаграждение се плаща в пари, но няма пречка да се плаща в натура.Добросъвестното изпълнение на задълженията на работника е гарантирано изплащане на 60% от трудовото му възнаграждение, но не по малко от минималната работна заплата. Има 2 системи на заплащане:

1. сделна- на парче

2. повременна на час

¶¶. Видове възнаграждения:

1) Основно- определя се като месечно.Няма нормативен акт с конкретни размери на заплатата.

2) Допълнително- определя се към основното като може и като процент към него.

1. За придобит трудов стаж и професионален опит- Има наредба за структурата и организацията на работната заплата.Право на получаване- след 3 год. трудов стаж. Размерът е 0,6 от основното възнаграждение.Този размер е минимален. Няма максимален определен размер.

2. За извънреден труд положен в извънработно време в работни дни- 50% от основното трудово възнаграждение. През почивни дни -75%. Официални празници 100%.

3. За нощен труд- изплаща се с коефициент, който е равен на отношенията между нормалната продължителност на дневното и нощното време. Нощното време е намалено -7 часа.

4. Допълнително възнаграждение за вътрешно заместване-

а) когато работника изпълнява длъжността на отсъстващ работник- тогава избира по-високото възнаграждение.

б) когато работника изпълнява 2 длъжности, собствена и друга, - тогава има право да уговаря допълнителното трудово възнаграждение.

5. За вътрешно съвместителство-когато работника работи по два и повече трудови договора с един работодател.

6. За външно съвместителство- Когато работника работи по два и повече трудови договора с двама , или повече работодатели.

7. За престой и при производствена необходимост:

а) ако няма вина- получава цялото си трудово възнаграждение.

б) ако има вина- не получава трудово възнаграждение.

3) Брутно трудово възнаграждение- сбор от основното и допълнителното трудово възнаграждение на работника за месеца.

¶¶¶. Начин на изплащане:

1) На веднъж- окончателно

2) На 2 пъти- авансово

С писмено искане може да се изплаща на близки. Работника не е длъжен да връща сумите, получени като трудово възнаграждение ако е бил добросъвестен т.е не е знаел, че не му се дължат.

Трудово възнаграждение . Видове трудово възнаграждение - основно и допълнително facebook image
Публикувано от: Пепа Паскова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.