Начало на реферати

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорностОтговорност при съпричиняване:


Разделна отговорност – при нея всеки от съпричинителите поема такава отговорност, която може да се съпостави с неговото участие в причиняването на вреда. Когато не може да се определи принусът на всеки от съпречинителите общият дълг се поделя между тях пропорционално на месечното им възнаграждение.


Солидарна отговорност – при нея всеки от съпречинителите отговаря за цялата дължима сума, като плащането на един от съдлъжниците погасява задължението на останалите.


Бригадна отговорност – когато не може да се установи конкретният пречинител на вредата (при неразграничена отчетническа дейност) цялата бригада си споделя отговорността, като всеки нейн член носи отговорност пропорционално на полученото от него възнаграждение за времето през което е констатирана липсата.ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ


Същност. Според КТ се състои в задължението на работодателя да обещети работника или служителя при увреждане на неговия живот или здраве поради трудова злополука или професионално заболяване.


Основания:

  1. Трудова злополука. За трудова злополука се смятат и увреждания по време на отиване или връщане от работното място до: местоживеенето; мястото където работникът обикновено се храни през работното време; мястото за получаване на възнаграждението.

  2. Професионална болест. Във закона има предвиден Списък на професионалните болести. Освен това обаче, когато болестта не е вклячена в този списък нейният професионален характер може да се докаже по съдебен ред.


Субект на правото на обезвреда – това е работникът (служителят), а когато той е починал – неговите наследници.

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорност facebook image
Публикувано от: Делян Илиянов Николов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.