Начало на реферати

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорност

29. Дисциплинарна и имуществена отговорност.

Трудови спорове.Трудовата отговорност се споделя от работника (служителя) и съответният работодател. Докъто носител на дисциплинарна отговорност е само работникът/служителят, то носител на имуществена отговорност може да бъде и работодателят.


Дисциплинарна отговорност. В своята същност тя представлява специфични санкционни последици – дисциплинарни наказания, налагани от работодателя спрямо работника. Основание за тяхното налагане е нарушението на трудовата дисциплина – съвкупността от предвидените трудови задължения на работника/служителя.Работодателят има право да налага само такива санкции предвидени в Кодекса на труда (КТ), а именно трите вида дисциплинарни наказания - “забележка”, “предупреждение за уволнение” и “уволнение”.

Дисциплинарното уволнение е едновременно дисциплинарно наказание и акт на прекратяване на трудовите правоотношения. По този начин работникът остава без работа и съответно без трудово възнаграждение до намирането си на нова работа. Освен това според законодателството на Република България той дължи на работодателя обещетение по чл.221, ал.2 КТ.

Основание на дисциплинарната отговорност. Според закона основание на дисциплинарната отговорност е виновното неизпълнение на трудовите задължения (само тези предвидини в трудовия договор). Юредически признаци на дисциплинарното нарушение са противоправността на деянието и вината на нарушителя. Когато деянието е пречинило имуществена вреда към тези признаци се прибавят още вредата и пречинната връзка между нея и противоправното деяние.

Видове нарушения на трудовата дисциплина и тяхното правно значение. В закона биват изброени конкретни състави на нарушение на трудовата дисциплина, но това изброяване е примерно не изчерпателно. Важен тук е принципът за съответствие на тежестта на наказанието с тежестта на нарушението и еднократното прилагане на наказанието за едно нарушение.

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорност facebook image
Публикувано от: Делян Илиянов Николов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.