Забравена парола?
Начало на реферати

Трагизмът на Прометей
Трагизмът на Прометей в трагедията На Есхил

Прикованият Прометей

Интерпретативно съчинение


Трагедията Прикованият Прометей е наи-известното произведение на великия драматург Есхил. През изминалите хилядолетия неговият герой не е загубил своята монументалност и величие. Всеки век е вливал в него кръвта на своето сърце и му е предавал идеалите си. Прометей е един герой,чиято личност се е запазила и до днес. Есхил влага в неговия образ две важни качества човеколюбието и бунтарството. Есхил изпреварва своето време, въплъщавайки непокорния образ в образа на своя герой.

Величието на титана се състои в прогресивните му идеи за човешкия род. Прометей може да се нарече велик герой. Той е човеколюбец и защитава човешкия род. Състрадателен е към нещастието на хората. Противопоставя се на Зевс и започва да води борба срещу него. Приема неговото разбиране за човечеството за несправедливо и изобличава деспотичния характер на властта.

Зевс решава да изкорени човешкия род и да го замени с нов, по-съвършен. Прометей се противопоставя на Зевс. Според него пътят към прогреса и съвършенството е да се развиват човешките заложби. Прометей е хуманист. Той дава на хората огъня, лекарствата, домовете, корабите. Неговите дела са пътеводен лъч в живота на хората.

Прометей се обявява срещу властническия произвол и тиранията на Зевс. Нещо повече изказва своите иронички и саркастични оценки за подчинените на Зевс Власт и Сила, който се проявяват като подчинени и раболепни. Прометей е културен герой, който страда,но това е цената,която той плаща за развитието на цивлизацията.

Прометей е безкористен. Той се жертва за човечеството без да чака отплата. Постъпките му са продиктувани от любов и състрадание към смъртните.

Прометей дарява огъня на хората. Това е метафоричен образ на познанието. За този дар титанът е наказан. Притежаващ дарбата да вижда в бъдещето, той знае каква ще бъде неговата участ, но извършва съзнателно благородната жертва. С Прометеевите открития, човекът се учи да строи, да лекува, да върви по пътя на културата и прогреса. Нещо повече Прометей дава на хората пример, как да се борят с поруганата правда. Показва им пример на непокорство и бунтарство. Убеждава ги, че всяка хуманна цел преминава през конфликти и страдание, но това е необходимо условие да върви напред.

Тиранията и всевластието, диктатурата и произволът не са всемогъщи. Човешкият дух винаги ще побеждава, когато се бори за достойна кауза.

За съвременното човечество Прометей е символ на инакомислие, новаторство, прогрес и страдалчество в името на хуманната кауза.

Трагизмът на Прометей facebook image
Публикувано от: Мария Заверджиева

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.