Начало на реферати

Топонимията на село Брезе


ВСУ”ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” – гр. Варна


по дисциплина:

РОДОПОЗНАНИЕНа тема:

Топонимията на село Брезе”

Разработил: Проверил:

Елисавета Здравкова /доц. Христо Гиневски/

Чавдарова

Специалност:СУ-МТ

II курс – редовно обучение

Фак. № 06981003
Топонимията на село Брезе facebook image
Публикувано от: Красимир Кръстев

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.