Забравена парола?
Начало на реферати

Тютюнопушене, наркотици, алкохол


Получените отговори потвърждават наличието на младежи, употребяващи цигари, алкохол и наркотици. От изследваните лица 74% смятат, че сред младите хора в град Бургас съществува проблем с употребата на наркотици. Според 39% от анкетираните този проблем съществува и в собствената им среда, а други 37% не могат да преценят дали в обкръжението им съществува проблем с наркотиците, алкохола и тютюнопушенето.

Младите хора показват значителна толерантност към употребата на дрога, особено легалната. По отношение на употребата на алкохол и цигари от време на време, одобрение изказват съответно 67,1% и 38,6% от младежите. Не малка част подкрепят и редовната употреба на алкохол (15,6%) и цигари (34%).

Прави впечатление, че всеки десети младеж не може да прецени дали одобрява или не употребата на алкохол и цигари. Вероятно това е в резултат на широкото разпространение на тютюнопушенето и употребата на алкохол в нашето общество, както и високата обществена толерантност към употребяващите.

18% от изследваните лица приемат употребата на марихуана от време на време, а 11,6% не могат да определят позициите си. Редовната употреба на марихуана се подкрепя от 7,6 % от изследваните лица.

5,5% от младите хора приемат епизодичната употреба и на други наркотици, а 2,8% и на редовната употреба.

Основните причини за употребата на наркотични вещества от млади хора, според анкетираните най-вече са: любопитството (77,8%), желанието за бягство от проблемите (55%) и търсенето на нови преживявания (43%). Други чести причини са: конфликти с родителите (36,1%), натиск от страна на връстници (34%) и справяне с комплекси (28,5%).

Тютюнопушене, наркотици, алкохол facebook image
Публикувано от: Магдалена Иванова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.