Забравена парола?
Начало на реферати

Типове безгръбначни животни (систематизирано във вид на таблица)


Типове без-

гръбначни

животни

Опорно-

двигаетелна

система

Храносми-

лателна

система

Отдели-

телна

система

Диха-

телна

система

Кръво-

носна

система

Нервна

система

Полова

система

размножаване

1

Едно-

кретъчни

Реснички

Псевдоподи

Флагелуми

Храносмил-ателна

вакуола

Свивател-на вакуола


НямаНямаНяма

Няма

2

Мешести

Епително-

мускулни

клетки


Стомашна

празнина


Няма


Няма


Няма


Дифуза

Полови жлези,поло-

во и безпол.

3

Плоски

червеи

Кожно-

мускулна

торба

Предно и средно черво

Прото-

нефриди


Няма


Няма

Гангли,

нервни

стволове

Полови жлези и канали,

4

Кръгли

червеи

Кожно-

мускулна

торба

Предно и

средно

черво

изменени

протонефри-ди


Няма


Няма

Гангли,

нервни

стволове

Полови

Жлези и

канали

5

Прешленес-ти

червеи

Кожно-

мускуна

творба

Предно

средно

задно черво

Метанифридии

Хреле или няма

Затворе-

на

Коремна

нервна

стълба

Полови

Жлези и

канали

6МекотелиМусколест

крак

Предно

средно черво

стомах

черен дроб


Метанифридии

Хреле и бял дроб

Отворен.сърце

Няколко

ганглия

полови

жлези и

канали

7


Членесто-

ноги


Крака,

крила

Предно

средно

задно черво

черен дроб

Изменени

метанифридии

Хриле и трахеи

Отворен.сърце

Коремна

нервна

стълбове

полови

жлези и

канали

ОБОБЩЕНИЕ
Типове безгръбначни животни (систематизирано във вид на таблица) facebook image
Публикувано от: Николай Калинков

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.