Забравена парола?
Начало на реферати

Тест за измерване на агресивността на Бъс-ДюркиТЕСТ

за измерване на агресивността на БЪС-ДЮРКИ

Тестът на Бъс-Дюрки представлява надежден метод за психосоциална диагностика. Състои се от 75 въпроса, позволяващи диференцирането на 9 скали: телесна агресия /ТА/; вербална агресия /ВА/; индиректна агресия /ИА/; опозиционно поведение /ОП/; агресивна раздразнителност /АР/; агресивно недоверие /АН/; ревност и омраза /РО/; вина след агресия /ВСА/; лъжа /Л/.


КЛЮЧ:

Вид агресия

Твърдения (въпроси) в скалата

Общ

брой

Телесна агресия

14, 18, 31, /-38/, 42, 48, 55, /-62/, 65, 68

10

Вербална агресия

/-2/, 4, 11, /-20/, 23, 28, 32, 35, 58, 71, /-73/, 75

13

Индиректна агресия

7, 15, 22, /-30/, /-43/, 53, 60, /-64/, 69

9

Опозиционно поведение

1, 5, 21, 27, 47

5

Агрес. раздразнителност

3, 8, 17, 24, 26, 29, /-48/, /-63/, 66, 72, /-74/

11

Агресивно недоверие

6, 13, 16, 33, /-36/, 37, 40, /-49/, 51, 56

10

Ревност и омраза

/-9/, 41, 44, 50, 52, 61, 67, 70

8

Вина след агресия

10, 12, 19, 25, 34, 39, 45,54, 57

9

Лъжа-въпросите с //, ако отговора им е да.

2, 9, 20, 30, 36, 38, 43, 48, 49, 62, 63, 64, 73, 74,


Общ брой: 75


Начини на изчисляване:

За всяка скала на агресивност се изчислява процентът на положителните отговори (на всички "да" и на отговорите "не" на въпросите, отбелязани със знак "минус") от броя на всички отговори.

Пример: "Телесна агресия": 14, 18, 31, /-38/, 42, 48, 55, /-62/, 65, 68 = 100%

(Отговори: да, да, да, не, да, да, да, не, да, да).

Когато сумата на съвпадащите отговори в дадена скала надвишава 50%, се счита, че е налице агресивност по тази скала.

Общата агресивност на личността се измерва чрез сумиране на процентните изрази на отделните видове агресия. При общ резултат над 50% се приема, че личността е агресивна, но това е ориентировъчна оценка.

Ако повече от седем от отговорите на въпросите с са с да, тествания не е бил коректен в отговорите си.


Тест за измерване на агресивността на Бъс-Дюрки facebook image
Публикувано от: Петър Димитров

Подобни материалиТест за измерване на агресивността на Бъс-Дюрки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.