Забравена парола?
Начало на реферати

Тест за 8 клас по биология


19.02.2005година

1. Клетките, които изграждат живите организми са групирани в два типа -прокарнотни и еукариотнн. Общото между тях е, че всички съдържат:

А. ядро. цитоплазма. рибозоми;

Б. клетъчна мембрана, цитоплазма и ядро;

В. клетъчна мембрана, цитоплазма, ядрено вещество;

Г. клетъчна стена, цитоплазма, ядро.


2. Основен принцип за класифициране на организмите в систематични групи е:

А. Степента на сходство в устройството и родствените им връзки;

Б. взависимост от значението им за човека;

В. според местообитанието и разпространението им;

Г. в зависимост от начина им на живот.


3. При всички гръбначни животни има два кръга на кръвообращение с изключение на:

А. земноводни; Б.риби; В. влечуги; Г. птици и бозайници.


4. Кои гостоприемннк се означава като краен?

А. в който се развива ларвната форма на паразита;

Б. който поглъща яйцата на паразита;

В. в който паразитът достига полова зрялост;

Г. по койпо са полепнали яйцата па паразита.


5. Хермафродитно е това животно, което:

А. произвежда само мъжки полови клетки;

Б.произвежда мъжки и женски полови клетки;

В. произвежда само женски полови клетки;

Г. размножава се чрез делене н пъпкуване.


6. Към плацентите бозайници се отнасят:

А. тези. които имат клоака и нямат сукални зърна;

Б. тези, които раждат малките си недоразвити;

В. тези, които нямат млечни жлези;

Г. тези, чиято бременност е продължителна и зародишите се развиват в матка.


7. Най-голямо структурно и функционално разнообразие имат клетките на:

А. съединителната тькан;

Б. епителната тъкан;

В. мускулната тъкан;

Г. нервната тъкан.


8. Голямата скорост на предаване на нервния импулс се дължи на:

 1. Дължината на аксона

 2. Големия брой дендрити

 3. Миелиновата обвивка

 4. Невроглията


9. Коя от изброените болести е заболяване на черния дроб, причинено от прекомерната и честата употреба на алкохол?

 1. Хепатит

 2. Колит

 3. Жлъчни камъни

 4. Цироза


10. Пребледняването на кожата в студено време се дъжи на това че циркулиращата кръв в нея:

 1. Става повече

 2. Става по-малко

 3. Не се променя

Тест за 8 клас по биология facebook image
Публикувано от: Снежина Димитрова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.