Забравена парола?
Начало на реферати

Тест по психология и логика


Примерен тест: По Психология и логика


1.Кой от посочените автори не е символист? (1 т.)

А) Бодлер

Б) Маларме

В) Рембо

Г) Байрон


2. Две птици една по-стара и една по-млада, кацнали на един клон. По-младата птица била дете на по-старата, но по-старата не била неин баща. аква е връзката между двете птици? (2 т.)

А) по-старата е баща на по-младата.

Б) по-старата е брат на по-младата.

В) по-старата е дядо на по-младата.

Г) по-старата е майка на по-младата


3. Kолективното безсъзнателно е термин на: (2 т.)

А)Фройд

Б) Юнг

В) Адлер

Г) айх


4. Кое от изброените понятия не е логическо? (1 т.)

А) копула

Б) емпатия

В) субект

Г) предикат


5. Аксиологията е: (2 т.)

А) учение за ценности

Б) учение за правила

В) учение за истини

Г) учение за права


6. Индукцията е: (2 т.):

А) умозаключение от общо към частно знание

Б) умозаключение от частно към общо знание

В) умозаключение от частно към частно знание

Г) умозаключение, в което се позоваваме на личните качества на

Тест по психология и логика facebook image
Публикувано от: Петьо Гроздев

Подобни материалиТест по психология и логика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.