Начало на реферати

Терория и Същност на данъка


Теория за данъка:

 • Данъка се третира като задължение на гражд. към държ заради ползите и услугите които тч им осигурява.

 • Осигурителна- данакът е застрахователна или осигур вноска в полза на д-вата

 • „жертвена” – жертва правена от гражданите в името на д-вата. Тъй като е доброволна икономистите предпочитат името „дълг”Функции на данъка:

 • Фискална - осигур средствата за финансиране на държ разходи

 • Иконом- данъците са инструмент за стимулиране на стоп активност

 • Соц- чрез данъците доходите се преразпределят на соц основи

 • Контролна - обектите на данъчно облгане се контролират чрез данъчната администрацияЕлементи на дънка :

 • Обект (предмет) – всичко към което е насочено данъчното облагане като конкретни имущества, доходи, обороти идр.

 • Субект ( платец)- лицето което се намира в опр отношения с обекта, напр собственост, придобиване и др

 • Данъчен носител- лицето което понася поне част от данъчната тежест, независимо че не то формално внася данъка.

 • Данъчен вносител – институцията, която изплаща дохода и е длъжна да начисли и внесе данъка. Това се отнася за данъците удържани с трудово-правни отношения.

 • Мащаб на данъка- качество, св-во, белег на обекта на облагане въз осн на които се определя данъка. Мащабът може да се определи чрез стойностите или физ характеристики на данъчния обект. Например по отношение на имуществените данъци се използват следните мащаби : брой кумини, брой прозорци и т.н.

 • Данъчна единица- конкретно определена част от мащаба върху която се определя данъка. Може да се орпедели в натурални единици или в стойностни единици.

 • Данъчна основа- броя на облагаемите данъчни единици

Терория и Същност на данъка facebook image
Публикувано от: Минчо Христов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.