Начало на реферати

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори


двумерната плоскост, тороидалният атрактор е множество линии в тримерното пространство. Странният атрактор е по-сложен.


ТОЧКОВ АТРАКТОР

Най-простият тип атрактор е точката. Такъв атрактор е махалото при наличие на триене. Независимо от на-чалната скорост и положение, такова махало винаги ще се стреми към състояние на покой, т.е. в точка. Точковият атрактор е най-простият път от хаоса към реда. Той съществува в първото измерение на линия, която е сбор от безброй точки. Точковият атрактор води, например, човека неизменно към една дейност или го отблъсква от друга, подобно положителния или отрицателния полюс на електромагнитната енергия. Съществува понякога точка между привличането и отблъскването, точка-седло (инфлексна точка), в коя-то енергиите са в баланс, преди една от силите да стане по-голяма от другата. С изключение на тези редки примери на инфлексна точка, това е черно-бял, "добър-лош", целенасочен атрактор.ЦИКЛИЧЕН АТРАКТОР

Цикличният атрактор (граничният цикъл) има вид на затворена крива линия. Пример за такъв атрактор е махалото, на което не влияе силата на триене. Друг пример е биенето на сърцето. Честотата на биене може да намалява или нараства, но тя винаги се стреми към своя атрактор, своята затворена крива. Цикличния атрактор кара човека да се стреми отначало към едно нещо, а след това към друго (цикъла от сън и бодърстване, на-пример), подобно на магнитен кръг, отначало привличайки, после отблъсквайки се, след това привличайки се отново. Той съществува във второто измерение на равнина, сбор от безкрайно количество линии. С него се характеризира пазара, където цената се движи нагоре или надолу в определен диапазон в течение на някакъв период време. Например, високите борсови цени на зърно есента на тази година предизвикват увеличение на посевните площи следващата пролет, което, на свой ред, води до увеличаване на реколтата зърно и понижаване на цените в следващата година. След това фермерите намаляват посевните площи и т. н. Този атрактор е по-сложен от точковия атрактор и представлява основна структура за по-сложно поведение

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори facebook image
Публикувано от: Калина Андреева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.