Начало на реферати

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори


известно като хаос или като чувствителност към началните условия. Тези системи са детерминирани /подчинени на някакъв строг закон/. Теорията на квантовия хаос е област на физиката, изучаваща недетерминираните системи, действащи по законите на квантовата механика.Откриването на възможността за определяне параметрите на хаоса, определяне поведението на нелинейни системи се счита за третото голямо откритие на ХХ век наред с теорията на относителността и квантовата механика. Всичко може и се третира от позициите на теорията на хаоса: социална организация, цикличности в развитието, движение на пазарите, биологични популации, турбуленция на флуидите т.н.

Едуард Лоренц, бащата на теорията на хаоса, е роден в 1917 г. в Уест Харфърд, щат Кънектикът.


ИНСТРУМЕНТИ НА ТЕОРИЯТА НА ХАОСА


Теорията на хаоса оперира с атрактори и фрактали. Атракторът (attract- притеглям) е геометрична структура, характеризираща поведението във фазовото пространство в продължение на дълго време. Фазово пространство това е абстрактно пространство, координатите на което представляват степените на свобода на системата. Например, при движение на махалото имаме две степени на свобода. Това движение е напълно определено от началната скорост на махалото и положението му. Ако на движението на махалото не се оказва съпротивление, то фазовото му пространство ще бъде затворена крива. В реалността на Земята на движението на махалото влияе силата на триене. В този случай фазово-то пространство ще бъде спирала


АТРАКТОРИ

Атрактор е това, към което се стреми системата, към което тя е привлечена. Атракторът е област в пространството на възможни-те състояния, в които системата може да се движи, без да може да се откъсне от тях. Атракторът е подобен на "черна дупка" в пространството, постоянно всмукваща материя и никога не позволяваща нещо да се измъкне. Тази област може да има различни измерения: като нулевомерния точков атрактор, едномерния граничен цикъл, които са най-простите случаи. Точковия атрактор може да се представи във вид на едномерна линия, цикличния атрактор като множество линии (необезателно прави) в

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори facebook image
Публикувано от: Калина Андреева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.