Начало на реферати

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори


18

ШУ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

КОЛЕЖ-ДОБРИЧ

По

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ


ТЕМА:Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори
ИЗГОТВИЛ:Бюлент Мустафа Мустафа ПРОВЕРИЛ:

СПЕЦИАЛНОСТ: НУПИТ ст.ас. Т.МАТЕВА

КУРС:¶¶¶

Фак: 8025


Теорията на хаоса е математически апарат, опериращ на базата на поведението на нелинейни динамични системи и описващ явление,

Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори facebook image
Публикувано от: Калина Андреева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.