Начало на реферати

Теории и школи в управлението


И 2 последно новоприети в ЕС страни от 5 му разширяване продължават да са под специално наблюдение заради идентични проблеми, по които ЕК очаква напредък. 1 1/2 след приемането на Б-я в ЕС, бълг. правителство получи критичен доклад от ЕК за напредъка на страната в областта “Правосъдие и вътрешен ред”. Той отчете липсата на резултати в борбата с организ. престъпност и корупцията по-високите етажи на властта. Паралелно с това, въз основа на установени злоупотреби с европ. пари беше оповестено и решението на Брюксел да спре стотици милиони евро за Б-я от предприсъединителните фондове с уговорката, че в момента, в който София предприеме необходимите стъпки за по-добър финансов мениджмънт и контрол, ЕК е готова да отмени спирането на парите. Става дума за пари, предвидени за подобряване на живота на всички българи, а не за облагодетелстването на шепа престъпни бизнес групировки, както на практика се получи, при това със съмнения за протекция от най-високите етажи на властта. На този фон ЕК не пропусна да отбележи и някои добри неща, свършени от страната ни, като създаването на ДАНС, промени в МВР, назначаването на вицепремиер, отговарящ за европейските фондове, и пр.

Теории и школи в управлението facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.