Начало на реферати

Теории и школи в управлението


Бюрократичен подход - в основата стои концепцията на доминирането, според която доминирането е власт, призната до степен, в която субектът на властта вижда в нея свое задължително право, а обектите на властта – свой дълг в подчинението.

Създател на този подход е немският социолог Макс Вебер. Той създава теорията на „идеалната бюрокрация”. Според него тя не може да се осъществи на практика, но когато организациите се стремят да прилагат нейните принципи независимо, че няма да бъдат до край изпълнени, организацията ще повиши своята ефективност. Макс Вебер посочва пет характеристики „идеалната бюрокрация” – специализация на труда, безличност, формални правила и процедури, строго определена йерархия и повишение на базата на заслуги.

Теории и школи в управлението facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.