Начало на реферати

Теории и школи в управлението


Административен подход- тук най-известен представител е Анри Файол. Той акцентира върху развиване принципите на управление, описание на функциите на управление (пет основни типа дейности - планиране, организиране, контролиране, координиране и разпореждане) и систематизирания подход към тяхното управление.

Теории и школи в управлението facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.