Начало на реферати

Теории и школи в управлението


Съществуват много школи, но три от тях са основни:

Класическа школа – има три направления:

Научно управление – създателят на този термин е Фредерик Тейлър и под него той разбира организация на труда. Неговата книга се счита за първият научен труд и затова той се счита за „бащата на научния мениджмънт”. Той акцентира върху определянето на по-добър и производителен начин за изпълнение на процесите в организацията, като това е необходимо да се реализира чрез подбор и систематично използване на материални стимули върху изпълнителите.

Теории и школи в управлението facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.