Начало на реферати

Теории и школи в управлението


1. Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната работа. Класическа школа. Школа „Човешки отношения”. Школа „Организационно поведение”. Съвременни школи на управление.


Управлението като дейност е възникнало още в дълбока древност и има вековна история. Откакто хората са започнали да се събират на групи, те се опитват да организират дейността си за да постигнат някаква ефективност. Управлението съпътства цялата история на човешкото общество. Началото на управленската теория не е последователност от целенасочени стъпки. Това са различни управленски подходи, които в някаква степен съвпадат както по време, така и в по-късното им комбинирано използване и доразвиване. Следователно управленският подход може да се определи като разбиране за обекта на управление и за начина, по който трябва да се осъществява това управление. Но не може да се каже, че в момента има единна теория за управление, която да се прилага с успех при всякакви ситуации.

Теории и школи в управлението facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.