Начало на реферати

Теоретични основи на слухово речевата рехабилитация


словесната реч по същият начин, както чуващите деца, т. е. във всекидневната употреба във връзка с основните житейски дейности. Той е предполагал, че речта трябва да бъде основно средство за преподаване и общуване между детето и хората, които го заобикалят . Той не разрешавал използването на дактилната азбука и мимико - жестовата реч.

В края на XIX век в Немският или оралният метод като че ли е спечелил битките с френския или мануалния метод. Миланската конференция през 1880год утвърждава целесъобразността на устната система. Това становище е оспорвано от специалистите в средата на XX век.

Както във всички страни по света, така и у нас винаги е имало глухи хора. Писмени сведения за грижи относно живота на тези хора почти няма. Глухите са живели при същите примитивни условия, при които е живял народът ни и са били привличани в трудовата дейност на задругата и на семейството, усвоявали са трудовите умения и навици по пътя на подражанието, а за образованието не е могло и дума да става. Някои от глухите са били използвани като ратаи в манастирите или в по заможни семейства, а други са били използвани в семействата си като непретенциозна работна сила.

След Освобождението на България от османското иго страната ни се изгражда като свободна държава във всяко отношение: политическо, икономическо, военно, съдебно, административно, културно просветно и т.н..

С присъщия за народа ни интерес към знания и просвета започва изграждането на българското училище. Но все още липсвали предпоставки за образованието на слухово и говорно увредени подрастващи. И идеята за тяхното обучение и възпитание се родила 20 години по късно, когато в страната ни идва немският сурдопедагог Фердинанд Хайнрих Урбих.

През 1898г. в ежедневния български печат се появява едно кратко съобщение под надслов Училище за глухонеми. В него се съобщава, че у нас за пръв път се открива частно училище, в което немският учител за глухонеми Фердинанд Урбих ще преподава, според най новата звучна метода на български език всички предмети по програмата на основното училище в България. Това съобщение оповестява началото на образованието на лишените от слух деца у нас, за които дотогава никой не се е замислял.

Фердинанд Хайнрих Урбих е роден на 30.12.1861г. в град Кройцбург Германия.

През 1880г. Урбих постъпва в учителския семинар в Айзенах, където попада под влиянието на станалия по късно известен педагог Вилхем Райн. В Айзенбах Урбих имал случай да наблюдава начин на обучение на глухонеми ученици. Тази дейност допада на неговия състрадателен дух и той известно време хоспитира в института за глухонеми във Ваймар. По

Теоретични основи на слухово речевата рехабилитация facebook image
Публикувано от: Hristo Hristov

Подобни материалиТеоретични основи на слухово речевата рехабилитация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.