Забравена парола?
Начало на реферати

Теоретични аспекти на калкулирането на себестойността


Условно-постоянни. Това са разходи с технологичен характер, но независещи от обема на дейността. Такъв характер имат например амортизациите за производствената сграда и др.

Косвените технологични разходи, променливи или условно-постоянни могат да се отнасят за няколко производствени звена; всички калкулативни обекти в конкретно звено; за група обекти от дадено звено.

Разпределението е в последователност от общото към частното.

Разпределение на постоянните разходи както се посочи те обикновено са свързани с нормалните капацитетни възможности на предприятието. Следователно и разпределението им трябва да бъде на тази основа. Тук от съществено значение е определянето на капацитета. Правилното разбиране на това понятие е особено важно, за да се приложи принципът:

А) Когато физическото производство е по-ниско, постоянните, общопроизводствени разходи на единица не се завишават над планираните, за да не се повиши себестойността на основата на понижената производителност, престои и пр. Ще остане неразделна част, която ще се признае за текущ разход, но не и като елемент от себестойността.

Б) Когато производството е по-високо, размерът на общопроизводствените разходи се намалява, за да не се получи оценка над фактическата себестойност.

Основният модел е планираният обем разходи, а ако няма такъв фактическите разходи да се отнесат към предвидения капацитет, за да получим полагаемата се стойност на единица продукция при точно изпълнение на капацитета.

Разход на 1-ца планов капацитет = постоянни разходи/планиран капацитет

Разпределение на променливите разходи те следва да се разпределят на база фактически произведеното количество:

Разход = (сума променливи разходи/обща сума на базата) х индивидуална база

Неразпределен или свръх разпределен остатък не бива да се допуска2.

Видовото разнообразие на себестойността позволява на различните фази от производствено-технологичния процес, предприятието с голяма точност да определя извършените до момента разходи и да установи от произвежданите изделия, кое е най-подходящо и с най-голям дял от печалбата. По този начин предприятието може да коригира продуктовата си структура и да произвежда най-доходоносното изделие.

Теоретични аспекти на калкулирането на себестойността facebook image
Публикувано от: Мария Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.