Забравена парола?
Начало на реферати

Температурата като екологичен факторТемпературата е важен екологичен фактор на сушата , във водата и почвата . Тя влияе върхо повечето жизнени процеси на организмите: размножаване, хранене, растеж и развитие, а също върху активността на животните и разпределението на разтителността върху земната повърхност.От температурата на околната среда зависят температурата на организмите и скоростта на процесите на обмяна на вештествата.


Температурни условия на средата на живот. Основен източник на топлина са инфрачервенити лъчи от слънчевият спектър, които достигат до земната повърхност. Затопленият повърхностен почвен слой отдава топлина на приземният слой въздух. Прякото затопляне на атмосферата от слънчевото лъчение е много слабо. Разпределението на топлината зависи от геогравската ширина и от релефа на местността температурата намалява със одалечаване от екватора на север и на юг и с увеличаване надморската височина. Влажността на въздуха оказва влияние върху температурата сухият въздух се затопля по- бързо, а влажният по-бавно. Влажността и температурата действат съвместно върхо организмите.

Температурата на сушата проявявя денонащтни и сезони колебания. Във водните басейни температурните колебания са много по-малки, отколкото на сушата. На дълбочина под 100 m в дълбоките водоеми температурата практически остава постояна. В почвата колебаниятя ня температурата са на дълбочина само до около 1m .

За всеки вид съществуват температурни граници, при които индивидите се развиват най- добре температурен оптимум, и температури, при които организмите загиват от охлаждане или прегрявяне. Много организми изпадат в не активно състояние при прегрявяне или охлаждане (вцепенение, анабиоза), след което при благоприятни условия възтановявят жизнените си функции.

Температурата като екологичен фактор facebook image
Публикувано от: Анастасия Стоянова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.