Забравена парола?
Начало на реферати

Темата за гнева и епическия героизъм


ТЕМАТА ЗА ГНЕВА И ЕПИЧЕСКИЯ ГЕРОИЗЪМ“Илиада” на Омир е създадена между 9-8 век пр.Хр.Името на поемата означава“ несен за Илион”(другото име на Троя).Творбата е записана през 7век пр.Хр и тогава е разделена на 24 песни,по броя на буквите в груцката азбука.Действието обхваща последните петдест и един дни от последната десета година от обсадата на Троя. Основна тема е Троянската война избухнала заради хубавата Елена.Движеща сила е гнева на Ахил.

Ролята на първа песен е изключително важна.В нея авторът ни запознава с героите и завръзката на сюжета-гневът на Ахил и епическият му героизъм.

Агамемнон отнема отредената на Ахил пленница Брезеида.Тази постъпка унижава най-смелия гръцки воин.Погазано е достойнството му.Това му дава правото да се гневи и да иска възмездие:

Музо,възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев,

който донесе безбройни беди на войските ахейски,

прати в подземното царство душите на много герои,

тях пък самите предаде за плячка на стръвните псета,

пир за грабливите птици...

На пръв поглед поводът за свадата на Ахил и Агамемнонне е особено значителана.Но темата за гнева на Ахил ни въвежда в сърцевината на епическия героизъм,на неговите принципи и ценности.Той е героизъм,на неговите принципи и ценности.Той е най-могъщият воин сред смъртните,въплъщене на героически идеал на Омир,и неговият гняв е емблематичен за представана на героичното.Спечеленото със сила му се полага по право,Агамемнон има право над Хризеида,тя е военна плячка.Но смирената молба на бащата преполага отклик,защатото молителят е под закрилата на боговете.Агамемнон от своя страна като върховен водач също може да иска Брезеида за себе си.Но това вече нарушава подялбата и ощетява Ахил.Независимо от нарушаването на установения ред,Агамемнон успява да наложи волята с.Ахил също не е беззащтен,но благоразумието го възпира да премери сили със съперника си и той търси друг начин за разплата.

Несъмнено Ахил харесва Брезеида и не иска да се разделя с нея.Тя е ценна за него не само като красива жена,но и като боен трофей.Тя се явява като полагаща му се плячка.Брезеида е материален израз на военната смелост и храброст,проявена на бойното поле от Ахил.Чрез този свой трофей воинът получава признанието и уважението на обществото.Обвиненията на Ахил към Агамемнон,че винаги взима най-основната и значима част от плячката,не са породени от алчнст,а от желание за признание.

В “Илиада” славата и претижа са върховни човешки качества.Те се изразяват в това,което се говори за героя,но и това,което той е извоювал и придобил.Чрез отнемане на трофеите на войната се погазва неговото достойнство,унищожава са престижа му и се поставя под съмнение способността да брани своето и себе си.Събитията в първа песен на пръв поглед са незначителни,но те носят огромна символика.Ако Ахил отстъпва трофея си,означава да признае собствената си слабост и превъзходство на опонента си.

В този свят,където достойнството е най-ценно,посегателството над него се приема като тежко поражение,защото човек губи всичко,което е постигнал,губи и самия себе си.

Генвът на героя изтъква волята и готовността за борба,за да извоюва мястото си в обществото.Но освен израз на героизъм,храброст и честолюбие,гневът е и разрушителна сила.Без контрол над себе си,героят може може да се превърне в заплаха за околните и за самте себе си.Така чрез образа на Ахил се поставя проблема за баланса между яростта и дързостта,и разума,хладнокръвието и обмислените постъпки.Един от проблемите,който ще се развива оттук нататък в торбата е как героят да съхрани достойнството си и да излее гнева си,без това да се превърне в опустошителна сила и да доведе до хаос.

Темата за гнева и епическия героизъм facebook image
Публикувано от: Панайот Димитров

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.