Начало на реферати

Телесна температура и топлинен баланс на организма.


1) При основната обмяна. Всички химически реакции в организма и процесите на обмяна на веществата зависят от температурата. Например, при охлаждане на организма поради намаляване на температурата под температурния комфорт, интензивността на протичащите в него процеси на енергетически обмен, а следователно и изработването на топлина нарастват и така се предотвратява понижаването на температурата на тялото.

2) При волевите мускулни съкращения,

3) При неволевата тонична и ритмична мускулна активност, която съответства на фаномена треперене предизвикан от студа.

4) От ендокринни механизми – Адреналинът и норадреналинът предизвикват краткотрайно и бързо покачване на топлопродукцията, а тироидните хормони – бавно и продължително нарастване.

5) При термогенезата от кафявата мастна тъкан, която при човека се съдържа в малко количество (особено у новородени) между скапулите, в аксилите и около бъбреците. Тя има богата симпатикусова инервация и чрез -рецепторна активация се предизвиква липолиза, която не е свързана с оксидативно фосфорилиране. Освобождава голямо количество топлина и се сравнява се с ел. грейка.

Конвекцията, провеждането и излъчването могат да имат отрицателна стойност при околна температура по-ниска от кожната и положителна стойност при по-висока околна температура.

3.2. Топлоотдаване (Топлообмен)

Топлообменът се осъществява между повърхността на тялото и околната среда (въздухът и предметите, с които тялото осъществява контакт). Размерът на топлозагубата при топлообмена се определя от особеностите на кожното кръвообращение. В периферни части на тялото (пръсти на ръцете и на краката, ушните миди) има артериовенозни анастомози, които рефлекторно се отварят и така се увеличава топлозагубата. В предмишниците големите венозни съдове вървят успоредно с артериалните съдове и формират противотокова система, чието физиологично значение е да предотврати голяма загуба на топлина при пребиваване на студено. Артериалната кръв се охлажда от преминаващата успоредно венозна кръв идваща от студените крайници и достига до периферните капиляри вече охладена - намалява се топлозагубата. Механизмите на топлообмена са:

1) Излъчване (Радиация)

Радиацията е предаване на топлина чрез инфрачервени електромагнитни лъчи от един обект на друг обект с различна от неговата температура. Тялото излъчва инфрачервени лъчи. Количеството на отдадената чрез излъчване топлина зависи от температурната разлика между повърхността на тялото и околните предмети. Ако индивидът е в студена среда, топлина се губи чрез радиация към студените обекти в близост. Поради радиацията един индивид може да чувства студ в стая със студени стени, дори когато самата стая е относително топла. Ако околните предмети са с по-висока температура, тялото акумулира топлинна енергия от околната среда. В студен, но слънчев ден, топлината на слънцето се отразява от светлите обекти и осъществява затоплящ ефект.

2) Конвекция.

Конвекцията е движение на молекулите далеч от мястото на контакта. Въздухът, който е в контакт с кожата се затопля, плътността му намалява и той се издига далеч нагоре. Студеният въздух се спуска надолу и порция от него идва в контакт с кожата. Конвекцията нараства, когато обектът се движи в средата или ако средата се движи покрай обекта - например, когато човек плува във вода или когато вентилатор раздвижва въздуха в стаята, при вятър, при течение. Голяма част от изработваната топлина се пренася чрез конвекция в кръвотока.

3) Провеждане

Провеждането е обмяна на топлина между обекти или вещества с различна температура, когато те се намират в контакт едни с други. Затоплените молекули се сблъскват с молекулите на по-студени предмети и им отдават топлинна енергия. Големината на отдадената топлина е пропорционална на температурната разлика (температурният градиент) на намиращите се в контакт обекти. Провеждането е по-интензивно, ако контактът е с предмет с висока топлоемкост – метал, вода, камък. Почти половината от топлината изработвана в тялото се разпространява към повърхността чрез провеждане през тъканите. Количеството топлина достигащо от дълбоките тъкани до кожата може да варира в зависимост от промените в кожното кръвоснабдяване. Когато кожните съдове са разширени, топлата кръв изпълва кожата, докато при максимална вазоконстрикция, топлината се задържа централно в тялото. Топлината се предава от кожата към въздуха, намиращ се в слоя косми или козина и оттам към околната среда. При пилоерекция (изправяне на космите) този въздушен слой се увеличава, предаването на топлина през слоя намалява и загубата на топлина намалява. Гъшата кожа е резултат от пилоерекцията при хора и е проява на предизвикано от студа съкращение на пилоеректорните мускули прикрепени към космите. Оскъдният слой косми при хората се допълва с дрехи. Топлината се провежда от кожата към въздуха в дрехите, от вътрешната към външната страна на дрехите и оттам към околната среда. Тъмните друхи поглъщат излъчената топлина, а светлите дрехи я отразяват към околната среда.

Телесна температура и топлинен баланс на организма. facebook image
Публикувано от: Войслав Ивановнов

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.