Забравена парола?
Начало на реферати

Технология и организация на хотелиерското обслужване


на деня. От тази книга се преписва съобщението на малко листче и то се лепи при кючовете. Никога не закъснявайте за поръчките на клиентите.

Рецепциониста има връзка с другите звена в хотела:

С ресторанта- администратора през ноща изважда справка за настанените гости. Тази справка се предава на салония управител.

 • С хотелското домакинство- като връчва списъците с......

 • С подръшката на хотела администратора се обажда на подръжката за евентуална повреда.

 • С портиерите и пиколото

 • С консиарж и гардероб

 • Администратора предлага услугата сейф.Сеиф може да има в администрацията или в самата стая на госта. Ключовете винаги са 3. Сейфа на рецепцията се отваря с две ключета едновременно(едното е в клиента, другото в администратора).

  Освобождаване на стая

  Стаите се освобождават до 12.00ч.(обяд), ако госта иска да ползва стаята за повече от три часа заплаща 50% от стойноста на стаята. Ако госта се бави да напусне стаята, администратора се обайда в стаята(на клиента).

  Изпращане на гости

  След като сте приключили сметката на клиента, можете да дадете анкетна карта на госта,за изказване на неговото мнение, за вашето обслужване. След това му благодарите. Изпращате гостите отново изправени. Благодарите на госта, че е избрал вас и отново го каните. Ако госта е натоварен с много багаж вие трябва да му предлойите такси.Клиента трябва да си тръгне усмихнат и доволен.

  Администраторът трябва да има познания за хотела, селището, да владее перфектно компютър, да има добра чуждоезикова подготовка, да познава психологическите особености на гостите, максимално търпение към гостите, оплакванията се записват от администратора в книгата за оплаквания и давате информация на клиента, кога ще бъде отстранен този проблем.

  Хотелска стая  • Предназначение- Основна единица в материалната база на един хотел. Това е мястото, където се органиаира основната дейност- нощувка.

  Изисквания към хотелска стая:

  Технология и организация на хотелиерското обслужване facebook image
  Публикувано от: Мария Генчева

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.