Забравена парола?
Начало на реферати

Технология и организация на хотелиерското обслужване


Технология и организация на хотелиерското обслужване


Под хотелиерско обслужване разбираме; цялостният технологичен процес, който протича в един хотел.


-Технология и организация на обслужването в преден офис.

-Технология и организация на камериерското обслужване.

-Тенология и организация на хотелиерското домакинство.

-Технологиа и организация на допълнителните услуги в хотела


Технология и организация на работа в преден офис.

 1. Резервации на леглова база.

 2. Продажба на леглова база.

 3. Посрещане, регистрация, настаняване на гостите .

 4. Съхраняване и даване на ключове или магнитни карти на гостите.

 5. Съхраняване ценностите на гостите.

 6. Осъществяване на комуникации на рецепция с другите звена в хотела и гостите.

 7. Предлагане и организиране надопълнителни услуги.

 8. Водене и оформяне на сметките на гостите.

 9. Приемане и обработка на похвали, оплаквания и предложения.


Структура и управление на преден офис

(Във фронт офис се включват;)

 1. Звено резервации.

 2. Рецепция.

 3. Консиарж.

 4. Гардероб.

 5. Портиери, пиколо.

 6. Касиери, каса.

Длъжности във фронт офиса

- Мениджър резервации.

- Старшии администрация.

- Главен консиарж.

- Отговорник гардероб.

- Касиери.

- Пиколо.

- Портиери.

Технология и организация на хотелиерското обслужване facebook image
Публикувано от: Мария Генчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.