Забравена парола?
Начало на реферати

Театрализирана игра - табличен вид
ПЛАН-КОНСПЕКТ
На игрова ситуация ( вид ) : Театрализирана игра

Възрастова група: група


Образователно ядро: Драматизации, етюди и артистично пространство


Цели на игровата ситуация: Изразяване на игров опит от позицията на артист. Пресъздаване на артистични и приложно- изразителни умения в игровото пространство.


Очаквани резултати:

а) знания: има обобщени представи за персонажи, принадлежности и аксесоари и за използването им в драматизации

б) умения: използва по предназначение предмети и материали според игровите цели на пресъздаване

в) отношения: изразява положително отношение към игрова артистичност и свобода в играенетоПодготовка на игровата ситуация:а) на учителя - текст на приказката Под гъбата от В. Сутеев, текстове на гатанки; оформя естетически интериора, определя мястото за игра, подготвя декори, диадеми, костюми, подходяща музика за различните моменти, маркира мястото на кътове за СРИ.

б) на децата - запознати са с произведението в предходни ситуации, определили са сюжетното развитие, направили са характеристика на героите /положителна или отрицателна /, поставили са се в позицията на герои, усвоили са умения да импровизират, имат опит в други игри и могат да преминат към театрализирана игра.


Театрализирана игра - табличен вид facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Подобни материалиТеатрализирана игра - табличен вид 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.