Забравена парола?
Начало на реферати

Създаване, Разрушаване, Копиране, Инициализиране на обекти


Създаване, Разрушаване, Копиране, Инициализиране на обекти

Създаване и разрушаване на обекти

Автоматични обекти

Създават се с деклариране във функция или блок (извиква се конструктор).

Разрушават се след излизане от функция или блок (извиква се деструктор).

Статични обекти

Създават се с деклариране: а) извън функция; б) във функция, но с думата static.

Създават се преди началото на main и се разрушават след края и.

Достъпни са за всички функции след декларацията им (а).

Достъпни са за функциите в или пред дефиницията на които са дефинирани (б).

Динамични обекти

Създават се в частта heap на паметта чрез new, който извиква конструктора.

Разрушават се чрез delete, който извиква деструктора.

Пример

#include <iostream.h>

#include <stdlib.h>

western" style="font-weight: bold; margin-bottom: 0in">{ int a,b;

public:

test(int,int); //конструктор

~test(); //деструктор

};

tets::test(int k,int j)

{ a=k; b=j; cout<<”конструктор:”<<a<<” “<<b<<”\n”; }

test::~test()

{ cout<<”деструктор:”<<a<<” “<<b<<”\n”; }

test a(1,1); //статичен обект

void f();

void main()

{ test b(5,5); //автоматичен обект

for(int j=1;j<=2;j++)

test c(j,2*j); //автоматичен обект в блок

test *p;

Създаване, Разрушаване, Копиране, Инициализиране на обекти facebook image
Публикувано от: Димчо Костов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.