Начало на реферати

Създаване на Web сайт


Създаване на Web сайт

Програми-съветници
 • Corporate Presence програма-съветник за корпоративен сайт

News Release новости

Custome Feedback обратна връзка с клиентите.

 • Discussion Web - програма-съветник Web сайт с табло за съобщение с нишки.

 • Import Web - програма-съветник Web сайт базиран на съществуващи Web.


!!! Имената на Web файловете са без интервали ( )


Шаблони
 • Custom Support Web Web сайт за връзка компания-клиент (FAQ, формуляри за предложения).

 • Project Web Web сайт за поделяне на информация с останалите членове на екипа (Intranet).

 • Personal Web Web сайт на дадена личност.

 • One Page Web Web сайт само от заглавна страница.

 • Empty Web Web сайт без никакви Web страници.


Името на заглавната страница по подразбиране е :

 • Index.htm

 • Default.htm


!!! Промяната на заглавията на Web файловете става в режим Navigator.Форматиране на текст
 • Marquee превъртащ се надпис (Insert-Component-Marquee).


Добавяне на страница: създаване на нова и импортиране на съществуваща в изглед: Navigation и Page.


Добавяне на нова страница в изглед Page
 • General списък шаблони и програми-съветници.

 • Frames Pages шаблони за страници с фреймове.


Импортиране на Web страница

 1. Navigation (Views)

 2. File Import

 3. Add File (списък от htm и jpg файлове)


Вмъкване на файл в Web страница

 • Документи на Word (*.doc, *.rtf)

 • *.txt

 • *.xls или Lotus 1-2-3

 • Word Perfect 5.x 6.x

 • HTML файлове

Създаване на Web сайт facebook image
Публикувано от: Олга Христова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.