Начало на реферати

Създаване на серии от данни в ЕТ.


План - конспект на урок по ИТ

Изготвил: Жулиета Михайлова Петрова

СОУ „Иван Вазов”ЯДРО ОТ ДОИ – ИТ при решаване на проблеми.

 • СТАНДАРТ НА НИВО ДОИ - Използва основните възможности на табличен процесор за решаване на конкретен проблем.

 • ТЕМА ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА - Предназначение, структура и основни дейности в електронна таблица.

 • ТЕМА НА КОНКРЕТНИЯ УРОК - Създаване на серии от данни.

 • ТИП НА УРОКА – комбиниран.

 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УРОКА - 40 мин.

 • ЦЕЛИ – учениците трябва да получат познания и умения за изпълнения на различни операции, свързани със серии и видове данни.

 • ОПОРНИ ПОНЯТИЯ – серия от данни, зона за запълване, тип на серия, подразбираща се серия.

 • ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ – Форматиране и редактиране на данни. Изчисления в ЕТ, функции и формули, начини на адресация.

 • МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ – математика.

 • ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ – беседа, лекция, вариативни и коментирани упражнения, практическа работа.

 • ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА – слайдове с нагледни материали и упражнения.

 • СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА – Урокът започва с фронтална беседа, в която учителя задава въпроси и получава отговори от учениците, свързани с предишната тема за форматиране на таблични данни – времетраене 5 мин. Урокът продължава с лекционна част как да създадем серии от данни.

  1. Създаване на серии от данни чрез мишката.

  • серия от еднакви данни – само за числа. Избираме клетката, чието съдържание ще копираме многократно. Установяваме мишката в долния десен ъгъл на клетката (манипулатора), маркера се обръща в тънък кръст. Чрез Drag&Drop маркираме зоната за запълване (в една от 4-те посоки). Когато отпуснем левия бутон зоната се запълва с данни.

  • създаване на аритметична прогресия с разлика 1. Работи се както при серия от еднакви данни, но се държи натиснат клавиша Ctrl докато се запълва зоната. Тогава маркера получава едно малко плюсче до черния кръст. Ако влачим надолу или надясно – прогресията нараства, а нагоре и наляво – намалява с 1.

  Създаване на серии от данни в ЕТ. facebook image
  Публикувано от: Veselka Andreeva Lyubenova

  Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.