Начало на реферати

Създаване на Мрежа


Фигура 6-3:

Кабел усукана двойка

Вие свързвате кабела “усукана двойка” към компютри и други устройства, използвайки RJ-45 накрайник, показан на фиг. 6-4. Този накрайник изглежда подобно на накрайника на телефонната линия, с тази разлика, че е малко по-голям.

Създаване на Мрежа facebook image
Публикувано от: Георги Георгиев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.