Начало на реферати

Създаване на Мрежа


Първото нещо, което трябва да направите, когато физически изграждате мрежата е да инсталирате кабела. Трябва да изберете правилния тип кабел и да имате предвид някои от основните правила за правилна инсталация на кабелите.

Избор на кабела

Има различни начини да предавате информация и правилния избор често зависи от типа на мрежата, който сте решили да инсталирате. Най-популярният носител на данните и също така най-старият е кабела, въпреки че сега има и безжични методи за предаване на информация по мрежата. Ако сте избрали система с кабели, първо трябва да изберете типа кабел.

К

забележка

Независимо, че кабе-лите изглеждат подоб-ни, вие не можете да използвате кабела на кабелната телевизия за да окабелите компю-търната си мрежа.

оаксиален кабел

Коаксиалният кабел е бил индустриален стандарт и все още се среща в по-старите мрежи. Този кабел е подобен на използвания от кабелната телевизия. Той има дебел меден проводник в центъра, който е обвит от изолиращ пластмасов слой. Върху него има защита от метално фолио и защитен слой, покриващ всичко. Фигура 6-1 показва част от коаксиален кабел.

повече за кабелите:

За повече информация относно кабелите посетете: http://www.cablestogo.com

Създаване на Мрежа facebook image
Публикувано от: Георги Георгиев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.