Начало на реферати

Създаване на Мрежа


Кой издава сайта? Разкажете нещо за организацията или компанията, която притежава сайта. Достоверна ли е информацията на сайта? Обяснете защо.

Научихте ли нещо за мрежите, което ще ви помогне, когато мислите за различните типове мрежи и защо може да предпочетете един тип мрежа пред друг? Обяснете.

Този сайт препрати ли ви към други сайтове? Ако да, посочете един сайт, който намирате за полезен и който сте открили през разгледания сайт.

Какво е цялостното ви впечатление от сайта?


  1. Кой от сайтовете, които анализирахте ви предложи най-много информация? Защо мислите така?

Въпроси за преговор

1. Каква е разликата между коаксиален кабел, усукана двойка и оптичен кабел?

2. Кои са петте ключови неща, които трябва да знаете, когато избирате Интернет доставчик?

3. Какви са разликите между типовете Интернет връзки и коя е най-практична за домашна мрежа, в която потребител с ограничен бюджет, редовно ще трансферира големи файлове?

4. Опишете разликата между статични и динамични IP адреси.


Създаване на Мрежа facebook image
Публикувано от: Георги Георгиев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.