Начало на реферати

Създаване на Мрежа


С

глава

6

ъздаване на Мрежа

В предишните уроци вие планирахте своята мрежа. Научихте се как да използвате мрежата, физическата и структура, топологията и размера на мрежата. Сега вече сте готови да приложите това знание, за да създадете своя собствена мрежа.

Frame2

Как да събера всичко това заедно?

Сега след като сте приключили с началното планиране, определили сте типа на мрежата, която искате да направите, топологията и архитектурата, вие сте почти готови да съберете всичко заедно. Първо ще трябва да инсталирате кабелите, които ще използвате за връзка между компютрите, след това трябва да инсталирате хардуера, да добавите софтуера и най-накрая да тествате системата.

Как да свържа компютрите?

Създаване на Мрежа facebook image
Публикувано от: Георги Георгиев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.