Начало на реферати

Създаване и развитие на Първата българска държава


Тервел се възползвал от продължаващите размирици във Византия и в продължение на няколко години поддържал напрежението по българо-византийската граница.това принудило поредният византийски император Теодосий 3 /715-717/ г. да сключи мирен договор с България през 716 г.

Договорът от 716 г. по същество е първият търговски договор на България, което и позволило да заема подобаващо място в международните търговски отношения на империята. Той бил най-дълготрайният международен акт за българската държава.По всяка вероятност неговото действие регулирало българо-византийските отношения през целия 8в. и дори нач. На 9 в.

През лятото на 717 г. старите врагове на Византия , арабите, обсадили по суша и море Константинопол.Новият византийски император Лъв 3 Сириец / 717-741 г./ не бил в състояние да ги отблъсне.Още от самото начало българите подпомагали Византия.През лятото на 718 г. се състояло генерално сражение , при което арабите били разгромени. Тази победа сложила край на опитите на Арабския халифат да проникне в Европа през Балканите.

Благодарение на т.нар. Именник на българските ханове е ясно, че наследник на Тервел става владетел с неизвестно име , който бил от рода Дуло. Следващия хан ,Севар /738 г./, бил последният владетел от рода Дуло. След смъртта на хан Севар в средите на прабългарската аристокрация се разгоряла ожесточена борба за ханския престол. В хода на тази междуособна борба се очертали две основни групировки сред управляващите среди: едната била за продължаване на непримиримия курс спрямо Византия; другата била за продължаване на статуквото, за формиране на по-нормални отношения с Византия, които да не се базират само на конфронтацията, а и на търговията, сътрудничеството и т.н.

През 40 те години на 8 в. Византия укрепила положението си, успяла да стабилизира границите си в Мала Азия и да неутрализира арабския натиск.Император Константин 5 Копроним /741-755 г./ преценил, че е дошъл момента да се разправи с България. През 755 г. започнал 20 годишен период на война м/у България и Византия.В крайна сметка въпреки временните успехи империята не успяла да постигне нищо съществено.

При хан Терелиг / 768 777 г./ византийският натиск бил постепенно неутрализиран, а вътрешните размирици затихнали. Това позволило на хана да активизира политиката си спрямо славяните, живеещи на юг от Стара планина, като подпомагал усилията им да запазят своята независимост спрямо Византия.

При хан Кардам /777 -802 г./ централната власт укрепнала напълно, а междуособиците изцяло останали в миналото.Вътрешната стабилност позволила на България да се активизира спрямо Византия и да и отнеме стратегическата инициатива.В резултат на спечелените военни успехи към 796 г. бил сключен мирен договор с Византия, който бил твърде изгоден за българската страна. Все пак Кардам не се отказал от политиката на обединение на славяните извън България и продължил да действа в тази насока, като вниманието му била насочено към Македония.

Мирният договор между България и Византия от края на 8 в. продължил да действа и в първите години от управлението на хан Крум /804 г. 813г./. По това време интересите на България били насочени на северозапад към конфликта м/у Франксата империя и Аварския хаганат. Под властта на аварите се намирали множество славяни , обитаващи земите по среден Дунав. Към 803 г. франките успели да унищожат военната мощ на хаганата и завладели западната му част. Крум се възползвал от безсилието на аварите, унищожил остатъците от хаганата и присъединил източните му части към българската държава. В българските

Създаване и развитие на Първата българска държава facebook image
Публикувано от: Калоян Паскалев

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.