Забравена парола?
Начало на реферати

Създаване и развитие на българската държава (681-803 г.)


държава славянския обществен живот остава в рамките на родовите отношения. Основна социална единица е родът. Родовете образуват община, а войните (като помощен орган) на княза действа Съвет на старейшините. С течение на времето властта на князете се засилва и се стига до създаване на временни военно-племенни съюзи, които така и не прерастват в държава. Славянското общество не познава робството и конницата. Те изповядват политеистична религия с главен бог Перун (на мълниите), практикуват основно трупоизгарянето, но възприемат и трупополагането.

Съдбата на славяните е свързана с принудителното им участие във великото преселение на народите от ¶V век, хунското движение от Азия към Европа принуждава много славянски племена да търсят нови местоживелища. Така се формират различни славянски групи анти (източни), венеди (западн) и славини (южни).

Към края на V век славяните се остановяват по териториите северно от Дунава и се оказват съседи на Византия. От края на V век започват да нахлуват във Византия с цел грабежи - първоначално на юг от Дунава, впоследствие на юг от Хемус, накрая към Константинопол. След нападението от 512 г. император Анастасий издига стената на страха от Черно до Мраморно море. Император Юстиниан ¶ изгражда за 30 години тройна укрепителна с-ма от Три вала - по Дунава, по билото на Хемус, в южните Родопи.

Порасналото самочувствие им позволява през 550 г. да презимуват във Византия. От края на V¶ век започва масова славянска колонизация на Балканския полуостров, в резултат на която към средата на V¶¶ век е плътно заселен от славянски племена. Така се сформират основните племенни групи в региони български, сръбски и хърватски, славянски. Славянската колонизация ликвидира робовладелските порядки и асимилира от огромната славянска маса .

Формира се славянска аристокрация и се създават военно-племенни съюзи, най-известен от които е съюза на 7-те славински племена


Решаваща роля за възникването на държава изиграват прабългарите. Произходът на прабългарите е обект на научни спорове до ден днешен. Поради оскъдността и несигурността на изворите са лансирани много хипотези за техния произход и прародина (над 15 хипотези). Преобладава становището за техния азиатски произход. Изворите боравят с термина българи, но науката използва прабългари, за да подчертае разликата от сегашните българи.

Прабългарите са номадски племена, които през първите векове на новата ера преминават към полуномадски начин на живот. Прабългарските войни са тежковъоръжени и организирани в конница. Върховното им божество е Тангра (на небето). Практикуват главно трупополагането. Те използват доста точен за времето си календар, изграден върху 12 лунен годишен цикъл и е свързан с тотема. Общественият живот на прабългарите почива на родовите отношения. Те образуват племена, начело с хан. В резултат на досега с Византия, властта на хана става наследствена. От жизнено значение за съществуването на прабългарите е здравата военна

Създаване и развитие на българската държава (681-803 г.) facebook image
Публикувано от: Боньо Иванов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.