Начало на реферати

Съвременни тенденции в развитието на мобилните комуникации


1. Мобилни комуникации

Безспорно секторът на мобилните комуникации е един от най-бързо развиващите се в световен мащаб, поради което опитите да се прогнозира случващото се често са обречени на неуспех. Въпреки това тук ще се опитаме да посочим някои от очакваните тенденции в този бранш, с уговорката, че е възможно производителите да ни изненадат и събитията да се развият по друг начин.

Мобилните комуникации условно се разделят на поколения -1G, 2G, 3G, 4G (от англ. generation - поколение). Условно, защото повечето поколения обединяват няколко стандарта за пренос на данни.

Първото поколение използва аналогова връзка за пренос само на глас. Това са добре познатите ни от миналото мобифони. Услугата стартира за пръв път в света през 1984 г.

Следващото поколение се базира на цифрови стандарти за пренос на данни. Това позволява въвеждането на нови услуги – SMS, WAP, MMS1 и др. Най-известният стандарт от второ поколение е GSM (Global Service for Mobile Communications), макар и не единственият. Стартът на 2G е през 1991 г. Скоростта за пренос на данни е 9.6 kbit/s. Осем години по-късно към стандарта GSM се вгражда и стандартът GPRS (считан за междинно поколение - 2.5G), който позволява използването на мобилен Интернет с по-висока скорост.

Третото поколение мобилни комуникации стартира през 2002 г. Включва три стандарта - UMTS, WCDMA и CDMA2000. 3G предоставя скорости от 384 kbit/s до 2.4 Mbit/s. Новите услуги са видеоразговор, радио- и тв-приемане и др. Последните технически постижения доведоха до създаването на 3.5G стандарт, носещ името HSDPA2, позволяващ скорости от 3 Mbit/s до 14 Mbit/s. М-тел са петият в света оператор, ползващ този стандарт. HSUPA се характеризира със същите скорости, но не само при свалянето на данни от Интернет, а и при качването им в мрежата. Вече има няколко действащи мрежи, ползващи този стандарт.

Съвременни тенденции в развитието на мобилните комуникации facebook image
Публикувано от: Руска Петрова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.