Начало на реферати

Съвременни тенденции в развитието на мобилните комуникации


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

катедра „Бизнес информатика”

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО

НА МОБИЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ”

ИЗГОТВИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Дияна М. С доц. д-р Румен Върбанов

Ф№ 000000

Спец: Финанси

Курс: първи

Свищов

2008

Съвременни тенденции в развитието на мобилните комуникации facebook image
Публикувано от: Руска Петрова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.