Начало на реферати

Съвременен графичен потребителски интерфейс

Съвременен графичен потребителски интерфейс

(История,същност, елементи на графичния интерфейс)


История:


Когато говорим за интерфейс, не може да не споменем, че нуждата от „диалог” с машината възниква още през 50-те години с появата на първите програмируеми ЕИМ. Разбира се и дума не може да става за интерфейс в сегашния му вид. Програмирането на първите машини дори се извършва с пренареждането на жици директно в компютъра. През 60-те години с появата на перфокартите започва всъщност и развитието на интерфейса. През 70-те години командите вече се подават в текстов вид с помощта на терминално устройство. Появява се текстовия потребителски интерфейс. През втората половина на 80-те години се разработва първия графичен потребителски интерфейс - GUI (Graphical User Interface). Първият GUI е създаден от фирмата Apple и е приложен в компютрите Macintosh.

Съвременен графичен потребителски   интерфейс facebook image
Публикувано от: Продан Василев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.