Забравена парола?
Начало на реферати

Съвкупно търсене и предлагане - речник


Крива на съвкупното търсене илюстрира съвкупното търсене при всяко възможно равнище на цените; има отрицателен наклон и изразява обратна зависимост между измененията в съвкупното търсено количество и равнището на цените.

Ценова детерминанта на съвкупното търсене - отразява равнището на цените и определя обема на съвкупното търсено количество. Проявява се чрез ефекта на богатството, ефекта на лихвения процент и ефекта на валутния курс.

Неценови детерминанти на съвкупното търсене съвкупност от неценови фактори, под влияние на които приравни други условия кривата на съвкупното търсене се измества.

Изместване на кривата на съвкупното търсене предизвиква се от действието на неценови детерминанти приравни други условия и изразява изменение на съвкупното търсене.

Съвкупно предлагане.

Съвкупно предлагано количество.

Крива на съвкупното предлагане.

Факторна (ресурсна) лимитираност на съвкупното предлагане.

Краткосрочна крива на съвкупното предлагане - формира се в зависимост от съотношението между действителното и очакваното равнище на цените; има положителен наклон; колебае се около потенциалното равнище на съвкупното производство.

Детерминанти на съвкупното предлагане.

Действително равнище на цените - отразява текущите изменения в равнището на цените под влияние на различни фактори. Може да се установява на, над и под потенциалното равнище на производството в резултат от взаимодействието между съвкупното търсене и краткосрочното съвкупно предлагане.

Очаквано равнище на цените - формира се на потенциалното равнище на производството.

Естествено равнище на безработица - формира се при потенциалното равнище на производството и в теоретичен аспект се приема за постигане на пълна заетост. Допуска отклонение от абсолютната заетост поради естествени причини, свързани с кратковременна безработица при смяна на работното място.

Дългосрочна крива на съвкупното предлагане - приема формата на права вертикална линия, която се установява на потенциалното равнище на съвкупното производство при пълна заетост.

Изместване на кривата на съвкупното предлагане.

Краткосрочно макроикономическо равновесие при модела АD АS - формира се от взаимодействието (пресичането) на кривата на съвкупното търсене и кривата на краткосрочното съвкупно предлагане.

Дългосрочно макроикономическо равновесие при модела АD АS - формира се при пресичането на кривата на съвкупното търсене и дългосрочната крива на съвкупното предлагане на равнището на потенциалното производство при пълна заетост.

Съвкупно търсене и предлагане - речник facebook image
Публикувано от: Стоян Колев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.