Начало на реферати

Сън и психопатология на съня


СЪН И ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА СЪНЯ

Ритъмът на сън и будуване е заложен биологично и е общ цикъл, който съществува почти навсякъде в животинския и растителен свят. Сънят заема средно около 1/3 от живота на човека. Изследванията с електроенцефалограф, който записва електрическата активност на мозъчните клетки, показват наличието на различни периоди вътре в самия сън. Психиатъра Ханс Бергер през 1930 г. забелязва, че когато човек затвори очи и се отпусне предизвиква специфични вълни различни от тези при активно будуване. Преминаването от унасянето към дълбокия сън се характеризира с увеличаване на амплитудата на вълните и забавяне на честотата им. Дефинирани са 4 стадия на нарастваща дълбочина на съня.

Г


Фиг. 1. Сънят на млад човек, представен в стадии. Стадиите от 1-ви до 4-и са отбелязани вертикално, а стадият с бързи очни движения (REM) е отбелязан с черни плътни черти Но хоризонтала е нанесено преминаванего на времето в течение на 8 часа


олемият пробив в изследването на съня, обаче настъпва през 1953 г. когато Клайтман и Азарински откриват нова фаза в съня. Оттогава изследователите разграничават две основни състояния на сън: парадоксален сън, наречен още сън с бързи очни движения, защото очите на спящия се въртят под затворените клепачи и бавен сън, при който очите не се движат. Бавния сън продължава около 90 минути, следван от фазата на парадоксалният сън, който продължава от 5 до 40 минути. След това цикълът се повтаря отново, общо около 4-5 пъти в денонощие. Всеки етап на съня е доминиран от определени честоти на мозъчните вълни. Записът на мозъчните вълни по време на парадоксалния сън е много подобен на тези при будно състояние. Мнозина изследователи смятат, че тази фаза е свързана със сънуването. Например очите на спящия се въртят така сякаш наблюдават нещо зад затворените си клепачи. И наистина събудените по време на парадоксалния сън споделят сънища с богати зрителни образи. За други изследователи бавният сън не изключва сънуването.
Сън и психопатология на съня facebook image
Публикувано от: Маринка Тодорова

Подобни материалиСън и психопатология на съня 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.