Забравена парола?
Начало на реферати

Свързване към мрежов принтер


Свързване към мрежов принтер

Увод

Съществуват два вида мрежови принтери: споделени локални принтери и самостоятелни мрежови принтери. В предишния урок беше показано как се споделя локален принтер. Споделените локални принтери трябва да бъдат свързани към някой от компютрите и от там да бъдат споделени с определени компютри в мрежата. Самостоятелните мрежови принтери разполагат с вградена мрежова платка. Освен, че се държат като принтери, те разполагат с необходимия софтуер, за да се държат и като сървъри за печат. Тези принтери не зависят от наличието на допълнителни компютри, които да бъдат използвани като сървъри за печат. Потребителите могат директно да се свързват с мрежовите принтери. Тези принтери обикновено са от по-висок клас и разполагат с характеристики, рядко срещани при локалните принтери. Свързването със споделен локален принтер и със самостоятелен мрежов принтер си имат своите предимства и недостатъци. Предимствата на връзката със споделен локален принтер е леснотата за настройка и цената. Още едно предимство на споделените локални принтери е възможността върху сървъра за печат да бъдат копирани подходящи драйвери за различните операционни системи, които ще използват услугите на споделения мрежов принтер. Недостатък на споделения мрежов принтер е факта, че производителността на работната станция, към която е свързан споделеният локален принтер, може да бъде намалена, ако постоянно се добавят нови задачи към опашката със задачи за печат. Също така, ако се появят проблеми с работната станция и тя загуби връзка с мрежата, това ще доведе до невъзможност на клиентите да печатат. Инсталиране на самостоятелни мрежови принтери представлява по-сложна операция в сравнение с операцията за настройка на споделен локален принтер. Самостоятелните принтери предлагат няколко предимства, като например: не е необходима допълнителна работна станция, която да управлява опашката със заявки за печат. Тази дейност изцяло се поема от самостоятелния мрежов принтер, поради факта, че самостоятелните принтери обикновено са от по-висок клас и тяхната производителност значително надвишава тази на стандартните локални принтери.

Упражнение 5: Свързване към мрежов принтер под Windows XP

  1. Натиска се бутон Старт.

  2. Избира се Принтери и факсове. Това отваря прозореца Принтери и факсове, показан на Фигура 5.35.

  3. В прозореца Принтери и факсове се избира Добави принтер от лентата Задачи на принтера. Това ще стартира Съветника за добавяне на принтер, показан на Фигура 5.2.

  4. С натискане на бутон Напред се стига до екрана за избор на локален или мрежов принтер, показан на Фигура 5.3. В този прозорец се избира A network printer, or a printer attached to another computer. Продължава се бутон Напред.

Свързване към мрежов принтер facebook image
Публикувано от: Силвия Стефанова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.