Начало на реферати

Своге


СвогеСвоге е старо славянско селище, за което говорят хубавите славянски имена на градските околности, както и разкритите археологически находки.Местността „Градището”, както и старата църква „Света Петка’’ със запазените стенописи са също доказателство за отколешен живот

Своге е разположен в най-голямото и най- удобното долинно разширение на река Искър в Старопланинския пролом там, където в нея се влива река Искрецка.Намира се на 41 километра северно от София.От вливането на реките селището е получило и името Своге.Надморската височина на селището е 460 метра.Своге е било селище на примитивно животновъдство. С прокарването на жп.линия София-Мездра (1894-1896г.) Своге става гара и около нея се образува събран тип селище. След Освобождението Своге е имало 453 жители (1880г.). Градът нараства и докато през1946 година има 2668 жители, през 1985 година те са 8538, а в 1992 година-8384 жители. Населението започнало да се занимава с дърводобив, добив на дървени въглища, поддържане на жп.линия, а се откриват и първите промишлени предприятия .Разраства се добивът на антрацит, основава се фабриката за захарни изделия в 1921година,разширяват се снабдителните функции на гара Своге изземва икономическите и административните функции на Искрец и през 1956 година става околийски център, а от 1964 година е град.

Икономическият профил на града днес се определя от хранително вкусовата промишленост.Тя има голямо значение с фабриката за захарни изделия- шоколад „Своге’’ по лиценз на швейцарската фирма „Сушард’’, марципан и вафли, разположени край река Искрецка.Въгледобивната и машиностроителната промишленост също определят икономическият профил. Своге е център за производство на строителни материали- черна мозайка, ломен камък, базалтови плочи, вар и други.Изграден е нов завод за металокерамични изделия, които имат приложение в праховата металургия.Друг завод за машиностроенето е експерименталният за машинни части. Произвеждат се още картонени опаковки. В предприятие „Скала’’ се произвеждат чадъри и мрежа за кокошарници. Към него има и цех за трикотаж –мъжки, дамски и детски блузи.

Селското стопанство в Свогенска община се специализира предимно в животновъдството(мляко и месо) и овощарството.

Своге е важна жп.гара.Има оживени икономически връзки със София, Лакатник,Вършец.

Своге е прочут и като курортно- туристически център.Край града и в село Искрец има санаториуми за гръдоболни. Своге и Искрец са любими места за посещение на софианци. Успоредно на жп.линията през центъра на града минава шосето София-Мездра, което е и главна улица тук.По нея са най-представителни градските сгради.Изградиха се новите квартали Дренов,Джидовица и Адилица.От Своге има големи трудови пътувания към столицата.Своге facebook image
Публикувано от: Delyan Iliyanov Nikolov

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.