Начало на реферати

Сумиране на двоични числа с плаваща запетая с мантиса (8/16/24 – по избор) - разредна и порядък (4/8/12 – по избор) – разреден


II. Структурен модел.

Управляващата част (УЧ) изработва управляващи (стробиращи) сигнали въз основа на входните управляващи сигнали и достигнатите резултати в операционната част (ОЧ) (състояние на условните оператори Dj). Тези сигнали служат за управление на действието на аритметичните оператори PI.

За УЧ се използва структурен модел на краен автомат по Уилкс, в който има следните основни блокове: часовник (CLOCK); дешифратор (DEC) за дешифриране на кода на вътрешното състояние AS; памет, захранваща входовете на дешифратора; блок M1 за формиране на изходните (управляващи) сигнали СI; блок M2 за формиране на индекса на следващото вътрешно състояние АМ и изходни сигнали CI; блок М3 за формиране на възбудителните функции F за превключване на тригерите от управляващата памет. За реализацията на блокове М1,2,3 обикновено се използват програмируеми логически матрици.Подробен структурен модел на операционната част

Сумиране на двоични числа с плаваща запетая с мантиса (8/16/24 – по избор) - разредна и порядък (4/8/12 – по избор) – разреден facebook image
Публикувано от: MARIYA PATYOVA

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.